Loading

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse

bacc cinema

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse  

 
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจกรรม ร่วมกับ Films Forum เสนอโครงการฉายภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse นำเสนอภาพยนตร์จากนานาประเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองที่แตกต่างจากวัฒนธรรมที่แวดล้อมอยู่ในปัจจุบัน ช่วงท้ายรายการมีการเสวนากับ ผู้กำกับ นักแสดงนำ และทีมผู้สร้างภาพยนตร์ เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ให้ได้แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและผู้เสพงานศิลปะในเชิงภาพยนตร์   
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร