Loading

Politics of ME: นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจก

bacc exhibition

Politics of ME

นิทรรศการศิลปะเพื่อการมองโลกระดับปัจเจก

 
 
นิทรรศการ Politics of ME : นิทรรศการเน้นคำว่า ME ซึ่งหมายถึงตัวเราเอง เป็นผู้ชมผู้ดู ผู้คิดด้วยเหตุผลมุมมองของตัวเอง ฉะนั้น  Politics of ME จัดได้ว่าเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่พูดถึง การมองโลกในแง่มุมของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการดำรงชีวิต การอยู่ในสังคม การแสดงออกต่อสิ่งรอบๆตัว โดยผ่านสายตาของศิลปินรุ่นใหม่ทั้งหมด 17 คน  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2555 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร