Loading

แฮกติวิสซึม (Hacktivism)

แฮกติวิสซึม (Hacktivism) 

 
 
การเข้าแทรกแซงในสาธารณะหรือกิจกรรมพิเศษถูกจัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องการแฮคผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมหรือในระบบ โครงการนี้จึงถูกนำเสนอขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือข้ามเครือข่ายระหว่างกรุงเทพฯและโตเกียว เพื่อสร้างแนวคิดสำหรับกิจกรรมสาธารณะ ด้วยความคล้ายคลึงกับระหว่าง APOSTROPHY’S และ Rhizomatiks ในเรื่องหลักการทำงานที่ใช้การผสมผสานของแนวทางต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งสองวางตำแหน่งตัวเองอยู่ในสายโฆษณา และเชี่ยวชาญในระบบของการใช้ชื่อสื่อรวมถึงเน้นที่ความมีส่วนร่วมของสาธารณชน ทั้งสองจึงเป็นคู่ที่จะทำงาน เข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการคำนวนเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและสร้างแนวคิดของการแทรกแซง หรือระบบปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและสังคมตัวโครงการจึงเป็นเสมือนพื้นที่เปิด เพื่อให้ผู้ชมสำรวจกระบวนทำงาน การผลิต และในทางกลับกันผู้ชมก็ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนให้การผลักดันให้งานไปถึงเป้าหมายทั้งสำหรับศิลปะและตัวผู้ชมเอง
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร