Loading

สวนชั้น 1 “it’s going green”


ห้อง 105 ชั้น 1


สวนชั้น 1 “it’s going green” เป็นร้านคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบรักโลก และรักสุขภาพ จำหน่ายผักผลไม้ออร์แกนิก เสื้อผ้า งานคราฟท์ ของอุปโภคบริโภค
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 911 7979
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร