Loading

archive

น้ำผึ้งแผ่นดิน - น้ำนมแม่ธรณี 2 (แฟรกกิ้ง)

วันที่ : 04 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558
สถานที่: People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

โดย สุรพล ปัญญาวชิระ
พิธีเปิดนิทรรศการ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น.


“อย่าพัฒนาด้วยการทำลาย”
เพราะนั่นถือว่าไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริง 
การนำน้ำมันหรือก๊าซจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
 ไม่ควรใช้วิธีการที่มีผลในการทำลายชีวิตหรือธรรมชาติอย่างขบวนการแฟรกกิ้ง  
การพัฒนาที่แท้จริง ไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของการเอารัดเอาเปรียบ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกคนควรมีสิทธิที่จะได้ใช้ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร