Loading

ขออนุญาตแจ้งเลื่อนกิจกรรม จากวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453 Unseen Siam Early Photography 1860 – 1910
Special  Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ
นำชมและบรรยายโดย : คุณโกศล  ตี่นาสวน
คุณภัทรพล  เปี้ยวนิ่ม
คุณสวพล  สุวณิช
ดำเนินรายการโดย : คุณไพศาลย์  เปี่ยมเมตตาวัฒน์ (ภัณฑารักษ์)
 
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-18.00 น. 
ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
 
นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯนำเสนอภาพถ่ายโบราณในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2403-2453 หรือช่วงปลายรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 5 ถือเป็นชุดภาพยุคแรกที่ถูกบันทึกไว้โดยช่างภาพชาวต่างประเทศที่เดินทางและพำนักในกรุงสยาม มีทั้งภาพบุคคล ภาพเหตุการณ์ สถานที่ วิถีชีวิต ราชพิธี ประเพณี รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นยุคสมัยที่สยามต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลหลายประการจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้เกิดการปรับตัวทั้งทางอารยะและวัฒนธรรมรวมถึงการเข้ามาของอิทธิพลทางตะวันตก การถ่ายภาพและภาพถ่ายคือผลพวงจากวิทยาการในช่วงเวลานั้น เป็นบทบันทึกที่ทำให้เห็นปรากฏการณ์และเหตุการณ์ แสดงให้เห็นถึงทัศนะและความเป็นไปของสยามตามช่วงเวลาในอดีต ภาพที่นำเสนอผ่านนิทรรศการครั้งนี้นั้นจึงเป็นเหมือนเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอการตีความและเล่าขาน  
 
หอศิลปกรุงเทพฯ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาเรื่องราวที่ซ้อนอยู่ในภาพโบราณกว่า 150 ภาพ กับ กิจกรรม Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ โดยผู้เชี่ยวชาญการอ่านภาพโบราณแห่งยุคดิจิทัลทั้ง 3 ท่านคือ คุณโกศล  ตี่นาสวน คุณภัทรพล  เปี้ยวนิ่ม  และคุณสวพล  สุวณิช ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่ทั้งสามท่านจะมาร่วมกัน ณ โอกาสนี้ กิจกรรมดำเนินรายการโดยคุณไพศาลย์  เปี่ยมเมตตาวัฒน์ หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศาการ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก   ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด 
** The tour will be in Thai language only.
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโดยส่งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร