Loading

ขออนุญาตแจ้งเลื่อนกิจกรรม จากวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453 Unseen Siam Early Photography 1860 – 1910
 
กิจกรรมการสาธิต หัวข้อ “สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก”
โดย ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 -12.30 น. ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 5
 
ภาพเก่าที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ “ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453” เป็นการเปิดประวัติศาสตร์ในหลายแง่มุมให้กระจ่างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระรูปเจ้านาย ภาพขุนนางและราษฎร ภาพสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว ภาพเหตุการณ์และพระราชพิธีสำคัญวิถีชีวิตคนไทยในกรุงและชนบทและนาฏศิลป์โขนละครลิเกจากภาพโบราณ กลายเป็นจุดเชื่อมต่อในมุมมองร่วมสมัย ด้วยผลงานของศิลปินที่ทำให้เห็นมิติและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปของเมืองมหาชน เศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตการสัญจรทางน้ำและบก ศิลปะการแสดง รวมไปถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่สำคัญ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตการภาพถ่ายไม่ได้ง่ายดาย และมีขั้นตอนเรียบง่ายเหมือนในปัจจุบัน การถ่ายภาพในยุคโบราณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
 
ภาพถ่ายฟิล์มกระจก เป็นกระบวนการในการถ่ายภาพที่มีขั้นตอน และอาศัยความเข้าใจของช่างภาพเป็นอย่างมาก การถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจกแบบเปียก หรือ Wet Plate หรือ Wet Collodion เป็นวิธีการที่นิยมใช้ เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา แต่องค์ความรู้ในการถ่ายฟิล์มกระจกยังคงสืบต่อและถ่ายทอดมาสู่สังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน การสาธิตภาพถ่ายฟิล์มกระจก จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เห็นถึงความยากลำบากและกระบวนการในการบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จะส่งผลให้เราเห็นคุณค่าทั้งในแง่การศึกษาเทคนิควิธีการแบบโบราณที่เป็นรากฐานในการพัฒนามาสู่ปัจจุบัน และคุณค่าเชิงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการสาธิต หัวข้อ “สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก” โดย ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 -12.30 น. ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งต่อ และพัฒนา   องค์ความรู้นี้ให้ยั่งยืนต่อไป
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด 
** The workshop will be in Thai language only.
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโดยส่งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร