Loading

archive

นิทรรศการศิลปของข้าพเจ้า

วันที่ : 31 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2

โดย พรรธพล มหานีรานนท์


ในการทำงานศิลปะ ข้าพเจ้าจะทำเป็นชุดต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสะท้อนตัวตนภายในมากที่สุดเมื่อมีความกดดันจากสภาพภายนอก ความสับสน ความกลัว ความหวาดระแวง  ข้าพเจ้าจะแปลความหมายใหม่และเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมาเป็นศิลปะรูปทรงใหม่ข้าพเจ้าใช้ทักษะศิลปะส่วนตัวกำหนดอารมณ์เนื้อหา  เมื่อรู้สึกปวดร้าวรูปทรงจะบีบอัดทับซ้อน เมื่อรู้สึกถึงเสรีภาพรูปทรงเหล่านั้นจะเป็นอิสระและเมื่อรู้สึกถึงความหวังใหม่ที่จะมาถึงข้าพเจ้า รูปทรงเหล่านั้นก็สว่างเรืองแสงจากภายใน
 
"ศิลปะของข้าพเจ้า" นอกจากสะท้อนตัวตนภายในของข้าพเจ้าแล้ว ยังช่วยบำบัดรักษาจิตใจภายในด้วย

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร