Loading
 
workshop & training
archive

"ตัดแปะให้เป็นวิว" กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “กาวยประภา”

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 8
กิจกรรม : ตัดแปะให้เป็นวิว
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Galleries Night
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14.00-15.30 น.
ผู้เข้าร่วม : อายุ 8-12 ปี จำนวน 30 คน


หากเราไม่เก็บภาพหรือความทรงจำด้วยการถ่ายรูป เด็กๆ จะเก็บสี รูปร่าง และรูปทรงด้วยวิธีอะไรคะ

ความหลากหลายของภาพถ่าย มีทั้งภาพวิวทิวทัศน์ สัตว์ หรือสิ่งของเล็กน้อย ที่เด็กๆ สามารถเลือกและบางส่วนจากหลายๆ ภาพ แล้วนำมาตัดแปะ ประกอบกันเป็นการเก็บความทรงจำผ่านการชมนิทรรศการกาวยประภา วัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดทางหอศิลปกรุงเทพฯ จะจัดเตรียมไว้ น้องๆ สามารถเลือกวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้และทดลองตัดแปะตามจินตนาการได้เลยค่ะ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ตัดแปะให้เป็นวิว” 


** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** กรุณาสำรองที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : [email protected]

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร