Loading
 
cinema
archive

“ซีเนมอร์ (CINEMORE) ครั้งที่ 3 ซัมเมอร์”

วันที่ : 03 เมษายน 2561
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  เวลา 10.00-21.00 น.“ซีเนมอร์” เริ่มแรกเป็นงานที่รวบรวมผลงานหนังสั้นของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียที่ผลิตออกมาในช่วง 1 ปี จัดฉายเป็นเทศกาลหนังสั้นภายในมหาวิทยาลัย โดยผสมคำว่า ซีเนม่า (Cinema) ที่แปลว่าภาพยนตร์และคำว่ามอร์ (More) แปลว่า มากกว่า รวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นชื่อเทศกาลหนังสั้นชื่อ “ซีเนมอร์” เพื่อสื่อว่าสิ่งที่เราได้รับจากการชมภาพยนตร์ของคนในสาขาร่วมกันในโรงอาจเป็นอะไรที่มากกว่าการดูผ่านออนไลน์อย่างโดดเดี่ยว 

หลังจากมีการจัดฉายนำร่องโดยใช้ชื่องานว่า “ฟิล์มนัวร์” ในครั้งแรก และมีการจัดฉายอย่างจริงจังในชื่อ “ซีเนมอร์” ในครั้งถัดมาก็ได้รับเสียงตอบรับอันดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งบุคคลภายในและภายนอก และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของเด็กฟิล์มบ้านสมเด็จให้เข้าถึงบุคคลภายนอกมากขึ้นจึงมีการย้ายสถานที่มายังหอศิลปกรุงเทพ และต่อเนื่องความสำเร็จมาจนเข้าสู่ปีที่ 3 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  ตั้งแต่ บ่ายโมงตรงเป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook  https://www.facebook.com/cinemoreBSRU/

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร