Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการเอเชี่ยนอาร์ทติส ประจำปีของประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันที่ : 17 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2561
สถานที่: โถงชั้น 1
ศิลปินที่เข้าร่วมงาน : คุณนพลักษณ์,คุณสาห์โรจน์,คุณชิตพล,คุณวัชรพงษ์,คุณประมวล,คุณวรพล
ผู้อานวยงานโครงการ : คุณอินทร์ ภาสกร
งานแสดงภาพวาดต้นฉบับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมไทย จัดโดยศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส
วันเปิดนิทรรศการ วันที่ 17 เมษายน 2561, เวลา 17.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1


ศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติสเป็นกลุ่มศิลปินและจิตรกรที่มีคุณค่าที่สุดในประเทศไทย นิทรรศการนี้จะจัดแสดงผลงานของศิลปินพื้นบ้านซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด 6 ท่านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากงานแสดงอื่น ๆ เป้าหมายของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส คือการเล่าเรื่องราวโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศิลปินแต่ละคนและการวาดภาพ แรงบันดาลใจต่างๆๆจากมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่งดงามและยังคงดารงอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้

ศิลปินที่ได้รับในการจัดแสดงในงาน “งานแสดงนิทรรศการเอเชี่ยนอาร์ทติสประจาปีของประเทศไทยครั้งที่ 1”
ได้แก่ คุณนพลักษณ์ สุวรรรณหงษ์,คุณสาห์โรจน์ สุขศรีโรจน์ ,คุณชิตพล รักษสุธากาญจน์,คุณวัชรพงษ์ คณะครุฑ, คุณประมวล ทุ่งปรือ,คุณวรพล นวลละออง ศิลปินแต่ละคนมาจากพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือนักท่องเที่ยวจากทางฝั่งตะวันตก คุณอินทร์ ภาสกร ผู้ก่อตั้งศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติสซึ่งเป็นคนอเมริกัน เติบโตและถูกเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมทางตะวันตก ซึ่งมีความสนใจต้องการที่จะเป็นเแรงผลักดันและส่งเสริมในการรักษาวัฒนธรรมในอาเซียน

งานศิลปะที่เรานาเสนอเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกถึงเรื่องราวของชีวิตในสมัยก่อนและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเด็กคนที่นึงของโลกที่หนึ่งได้มีความหลงใหลในเรื่องราวของโลกที่สาม โดยที่ศิลปินเหล่านี้ต้องได้เล่าเรื่องราวโดยผ่าน คุณอินทร์ ภาสกร เป็นผู้สื่อสารให้กับบุคคลทั่วโลกได้รับรู้

ทีมงานของเราทาการแปลเรื่องราวจากภาษาต่างๆๆใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานศิลปะอื่นๆๆหรือตัวแทนจาหน่ายงานศิลปะท่านอื่น ๆ พวกเราได้ทุ่มเทการทางานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างอาชีพให้กับศิลปิน พวกเราเชื่อว่าการสร้างศิลปินที่มีคุณค่าก็เหมือนการสร้างบริษัทที่มีคุณค่าเช่นกัน ผมต้องการหาศิลปินที่มีความสามารถและพรสวรรค์ที่สุดในแต่ละภูมิภาคที่มีความเป็นพื้นบ้าน ดารงซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานต้นฉบับจากศิลปินประเภทนี้จะมีเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดที่ได้ปรากฏขึ้นในโลก

นอกเหนือจากการเล่าเรื่องของศิลปินแต่ละคนแล้ว คุณเอกชัย วรรณแก้ว (Mr. Penguin) จะมีเสวนาพิเศษเกี่ยวกับ "แรงบันบาลใจในการมาเป็นศิลปิน" และ "การก้าวข้ามการต่อสู้ของการเป็นศิลปินจนเป็นระดับมืออาชีพในเมืองไทย"

กิจกรรม : 
เรื่องราวและผลงานของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณนพลักษณ์ วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561, เวลา 18.30 น.
เรื่องราวและผลงานของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณชิตพล วันอังคารที่ 18 เมษายน 2561, เวลา 18.30 น.
เรื่องราวและผลงานของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณวัชรพงษ์วันพุธที่ 19 เมษายน 2561, เวลา 18.30 น.
เรื่องราวและผลงานของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณวรพลวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561, เวลา 18.30 น.
เรื่องราวของผู้อานวยงานเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณอินทร์ ภาสกร วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561, เวลา 15.00 น.
เรื่องราวและผลงานของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณสาห์โรจน์วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561, เวลา 18.30 น.
เรื่องราวของคุณเอกชัย วรรณแก้ว วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561, เวลา 15.00 น.
เรื่องราวและผลงานของศิลปินเอเชี่ยนอาร์ทติส : คุณประมวล วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561, เวลา 18.30 น.

สามารถติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ www.ASEANartists.com

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร