Loading
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ “วังน่านิมิต”

วันที่ : 10 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อสารด้วยเทคโนโลยี จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ดำเนินการโดย: มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ผู้อำนวยการโครงการ: สิริกิติยา เจนเซ่น
ภัณฑารักษ์: จิตติ เกษมกิจวัฒนา
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: กิตติธร เกษมกิจวัฒนา
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561


โครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มุ่งแสวงหาการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งประชาชนจำนวนมากผ่านเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญแห่งนี้ ซึ่งอดีตเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์  โดยกรอบแนวความคิดของโครงการนี้เป็นการพัฒนาวิเคราะห์ผังและรูปแบบสิ่งก่อสร้างอาคารในวังหน้า ในรูปแบบสามมิติในช่วงรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องรัชกาลที่ 5 ซึ่งสถาปัตยกรรมวังหน้าในอดีตจะได้รับการรื้อฟื้นผ่านรูปลักษณ์จากการสันนิษฐานรูปแบบของอาคารและองค์ประกอบที่ไม่มีให้เห็นในปัจจุบัน

โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยีโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคลผ่านงานสถาปัตยกรรมและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการกับผู้คน กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย


กิจกรรม
เสวนา และ นำชม จัดโดย กรมศิลปากร 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 น. - 15:30 น.
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิมเติมได้ ที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/architecturewangna/

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร