Loading
 
archive

นิทรรศการ โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่

วันที่ : 01 มิถุนายน 2561 - 01 กรกฎาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย: ณรงค์ยศ ทองอยู่


ความโดดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะคนย้ายถิ่นทำให้ข้าพเจ้ามักนึกถึงภาพเก่าๆของวิถีชีวิตชนบทริมทะเลครั้งที่เด็กชายเที่ยวเดินเก็บเศษวัสดุบนชายหาดนำมาให้ยายสอนประดิษฐ์ของเล่นให้เหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้าสวมซ้อนโลกในวันวัยเด็กลงในวันเวลาความเป็นอยู่ปัจจุบันโดยสร้างเพื่อนประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆด้วยความจดจ่อกับกิจกรรมคุ้นเคยในวันเก่าก่อนช่วยลดความลำพังตัวปล่อยให้ความสุขในความทรงจำคืนกลับมาหาข้าพเจ้า
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร