Loading
arts network exhibitions
archive

สวัสดีปีหมู: เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวหน้าต่อไป (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3
แดนนี่ ยุง ผู้สร้างสรรค์ TTXS
ผู้อำนวยการร่วม คณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน
ความร่วมมือของหอศิลปกรุงเทพฯ กับคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน ครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (กรุงเทพฯ)


สวัสดีปีหมู เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวหน้าต่อไป

วิสัยทัศน์ปีหมู
จิตวิญญาณการสร้างสรรค์เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง (TTXS) เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมฮ่องกง ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นที่มีหลายวัตถุประสงค์ เปิดกว้างทางความคิด เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และก้าวข้ามพรมแดนต่าง ๆ  การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนอันสร้างสรรค์ระหว่างผู้คนหลายรุ่น หลายวัฒนธรรม และหลายภูมิภาคนั้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานประการหนึ่งของวัฒนธรรมฮ่องกง  ด้วยพื้นฐานจากความรู้ความเข้าใจ เราจึงสามารถร่วมมือกันใช้มุมมองด้านวัฒนธรรมหาทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับประเด็นปัญหาทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของฮ่องกง อาทิ การวางผังเมือง การศึกษา และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

ถ่ายรูปคู่ตุ๊กตาเทียนเทียนฯ ปีเกิดของคุณ แชร์ลง IG พร้อมติด hashtag #TTXSbacc นำมาแสดงที่ BACC Shop ชั้น 5 รับซองอั่งเปา พร้อมของขวัญฟรี

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร