Loading
arts network activities
archive

เวทีสาธารณะพรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 08 มีนาคม 2562
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายต้นไม้ในเมือง  เครือข่ายเพื่อนแม่น้ำ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 13.30-17.30 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ “พรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม”
พบกับตัวแทนจากพรรคการเมือง เพื่อรับฟังนโยบายในการรับมือภาวะวิกฤติของสภาพแวดล้อม

ประเด็นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาที่ต้องเผชิญ แต่เป็นปัญหาที่มีลักษณะจวนตัว มีเวลาจำกัดที่ต้องแก้ไขให้ทัน และไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับท้องถิ่นหรือประเทศ หากต้องเป็นความร่วมมือระดับสากลโลก ปัญหาหลักนั้นเกิดขึ้นจากลักษณะและกลไกการบริโภคของสังคมที่ไม่มีขีดจำกัด พอกพูนของเสียมลพิษที่กำลังมีผลทำลายมวลอินทรีย์ชีวิตรวมถึงมนุษยชาติ และการทำลายธรรมชาติที่ทำหน้าที่เป็นดุลย์ถ่วงมลพิษเสมอมา

ดังนั้นโจทย์ของพรรคการเมืองต่างๆที่จะเสนอเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้นจะมีคำตอบ หรือแนวทางแก้ไขไว้ให้บ้างหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำตอบที่ควรมีให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติของสภาพแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้

หอศิลปกรุงเทพฯ เห็นควรใช้โอกาสในระหว่างการรณรงค์หาเสียงสู่การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในการจับมือกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจัดเวทีสาธารณะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมานำเสนอแนวคิดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นดังเวทีแห่ง “สัญญาประชาคม” ที่จะใช้สำหรับทวงถาม ติดตามการทำงานของบรรดาตัวแทนประชาชนเมื่อท่านทั้งหลายเข้าสู่อำนาจรัฐ
รายละเอียดกำหนดการ คลิก

*เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
*มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และบันทึกเทปตลอดรายการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2146630 ต่อ 526 หรือ 534
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร