Loading
 
activities
archive

Field Trip Project Asia – Thailand

วันที่ : 09 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2562
สถานที่: ผนังทางโค้งชั้น 3-5
โดย เจแปน ฟาวน์เดชั่น และภัณฑารักษ์ร่วม: เทนทาเคิล แกลเลอรี่ และ ไดสุเกะ ทาเกยะ


โครงการ “Field Trip/Field Trip Project Asia ”เป็นนิทรรศการศิลปะที่เคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในหลายประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการเข้าไปมีส่วนร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาเฉพาะ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ผลงานของศิลปินนานาชาติกว่าร้อยคนในโครงการถูกแปรสภาพเป็น “รันโดะเซรุ” หรือกระเป๋าสะพายหลังของนักเรียนชั้นประถมในประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้ส่งเป็นอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางฝั่งตะวันออกของประเทศเมื่อเดือนมีนาคม 2554  โดยกระเป๋าแต่ละใบเปรียบเสมือนนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินแต่ละคนที่บอกเล่าเรื่องราวการเรียนรู้และเติบโตไปกับความทรงจำ (พื้นที่) ร่วมกับการถูกเคลื่อนย้ายและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ใหม่ (สถานที่) และสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาผ่านมุมมองที่หลากหลาย (ผลผลิตทางวัฒนธรรม)
 
ในช่วงปี 2555 ถึง 2557  “Field Trip Project ” ทำงานร่วมกับศิลปินชาวญี่ปุ่นและแคนาดา โดยนำนิทรรศการไปจัดแสดงกว่า 20 ที่ในประเทศญี่ปุ่น และอีก 3 พิพิธภัณฑ์ในประเทศแคนาดา จนกระทั่งในปี 2557 โครงการ Field Trip Project Asia ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของศิลปินในเอเชียหรือศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องกับทวีปเอเชีย ทำให้นิทรรศการได้เดินทางไปจัดแสดงในแต่ละประเทศทั่วเอเชียอีกครั้ง โดยนิทรรศการในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะเฉพาะตามความสนใจของภัณฑารักษ์และบริบทของประเทศนั้น ๆ  อาทิ หอศิลป์สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (NIE) ประเทศสิงค์โปร์, พิพิธภัณฑ์ ยูพี วาร์กาส (UP Vargas) เมืองมะนิลา และเมืองบาเกียว (Baguio) กับเลเตย์ (Leyte) ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศฟิลิปปินส์, พิพิธภัณฑ์ สึนามิ เมืองอะเจห์ (Aceh) และ รวงรูปา (Ruangrupa) เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, Oil Street Art Space ฮ่องกง, ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวกัวลาลัมเปอร์ เบียนนาเล่ ณ หอศิลป์แห่งชาติประเทศมาเลเซีย และครั้งนี้จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ประเทศไทย ภัณฑารักษ์ร่วมโดยเทนทาเคิล แกลเลอรี่ และเดินทางต่อไปยัง เจแปนฟาวน์เดชั่น เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าในลำดับถัดไป

โครงการนี้จะจัดแสดงผลงานจากศิลปินนานาชาติในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2562 และผลงานของศิลปินไทยที่เข้าร่วมโครงการในช่วงที่ 2 ของนิทรรศการระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Pakchira Chartpanyawut
โทร 0824542996
Facebook: Tentacles

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร