Loading
Volunteers
archive

รับสมัคร อาสานำชมนิทรรศการ “ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด Art of Element and Therapy”

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 7
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
ปฏิบัติงานช่วงวันที่ 15 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2562


นิทรรศการ “ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด Art of Element and Therapy” จะพาให้ผู้คนเปิดรับประสบการณ์ทั้งด้านศิลปะและการบำบัด โดยมีจุดมุ่งหมายในทัศนธาตุของโลกศิลปะ มวลธาตุแห่งมนุษย์ และธาตุการบำบัดได้สร้างเหตุและปัจจัยต่อกระบวนการศิลปะบำบัดอย่างไร...

เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมกับนิทรรศการมากกว่าการเป็นผู้ชม หอศิลปกรุงเทพฯ จึงเปิดรับสมัครอาสานำชมนิทรรศการ ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลนิทรรศการแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องนิทรรศการ รวมทั้งทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของนิทรรศการมีความละเอียดอ่อน ความเข้าใจและวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องคำนึงถึง หอศิลปกรุงเทพฯ จึงจัดการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับอาสาสมัครนำชม ในวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2562
 
เงื่อนไขในการร่วมเป็นอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ 
1. สามารถเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมได้ ในวันที่ 27 - 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
(วิทยากร: ภัณฑารักษ์นิทรรศการ ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี และทีมการศึกษาหอศิลปกรุงเทพฯ)
2. สามารถปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง (ตลอดระยะเวลานิทรรศการ 15 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2562)
3. ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 10.00 น.-15.00 น. หรือ 12.00 น.-17.00 น. (ช่วงเวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความสะดวกของอาสาสมัครได้ และสามารถเลือกวันที่จะมาปฏิบัติงานได้ อังคาร-อาทิตย์)
 
คุณสมบัติของอาสาสมัคร 
1. อายุระหว่าง 18 - 65 ปี
2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3. มีความสนใจในงานศิลปะ และกระบวนการทางศิลปะบำบัด
4. จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาด้าน ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปศึกษา ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ พยาบาล และแพทย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะบำบัด
5. มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้คน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ “ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด Art of Element and Therapy
1. ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (artHUB @bacc)
2. ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน (หากปฏิบัติงานถึง 50 ชั่วโมง)
3. ของที่ระลึกจากนิทรรศการ
4. จอดรถฟรีในวันที่มาปฏิบัติงาน
 
สมัครเข้าร่วม
สมัครเข้าร่วมเป็นอาสานำชมนิทรรศการ “ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด Art of Element and Therapy” คลิก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00น. 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางอีเมลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม คลิก
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630-8 ต่อ 519
E-mail: education@bacc.or.th

 
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร