Loading
 
archive

ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่

วันที่ : 01 สิงหาคม 2562 - 01 กันยายน 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P2
โดย วรางคณา ประเสริฐผล


เมื่อกล่าวถึงสิ่งของหรือวัสดุที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน พวกมันถูกทำให้เกิดขึ้น ถูกใช้ประสิทธิภาพที่มีอยู่จนในที่สุดก็เกิดความบกพร่องเสียหายและค่อย ๆ ตายไป สิ่งที่คุณเห็นนี้จึงเปรียบเสมือนกับชีวิตหลังความตายของพวกมัน ผลงานของข้าพเจ้าเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้ที่พบเจออยู่รอบ ๆ ตัวในชีวิตประจำวันมานำเสนอในรูปแบบของวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบใหม่


 

ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร