Loading
main exhibition 789
archive

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change)

วันที่ : 05 มีนาคม 2563 - 20 กันยายน 2563
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด มหาชน
ขยายเวลาจัดแสดงถึง 20 กันยายน 2563


ศิลปิน
อวิกา สมัครสมาน 
รัตนา สุจริต
รัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ
รณรงค์ บุตรทองแก้ว
สรีนา สัตถาผล
สุชน สุจิต
ธนนันท์ ใจสว่าง
ญาณุศักดิ์ เนาว์แสง

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change) มุ่งสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานให้สามารถพัฒนาผลงาน แนวความคิด ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกวงการศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ Early Years Project จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงาน และมีโอกาสทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับองค์กรศิลปะและหน่วยงานต่าง ๆ

ในปีนี้ ผลงานของทั้ง 8 ศิลปินที่จัดแสดงในโครงการจะได้รับการพิจารณาโดยกรรมการคัดสรร 6 ท่าน ได้แก่ คุณไมเคิล เชาวนาศัย, ผศ.ดร.ประพล คำจิ่ม, ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, คุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล เพื่อคัดเลือกเพียง 2 ผลงานที่เหมาะสมจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (Mobility Funding) และทุนการเป็นศิลปินพำนัก (Residency Funding) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล
 
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทำความรู้จักกับผลงานของทั้ง 8 ศิลปิน

อวิกา สมัครสมาน

  

สรีนา สัตถาผลรัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญรณรงค์ บุตรทองแก้วธนนันท์ ใจสว่างสุชน สุจิตรัตนา สุจริตญาณุศักดิ์ เนาว์แสง
กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการที่เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีดังนี้
 
1. กิจกรรมเสวนา Public Talk #1: “มุมมองเพื่อการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยในวันพรุ่งนี้” ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
โดย สาครินทร์ เครืออ่อน และ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ คลิก

2. Online Event: “อนาคตร่วมสมัย: วิสัยทัศน์จากศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองในทวีปเอเชีย” ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
โดย ดร. วิภาช ภูริชานนท์ คลิก

3. Online Event: “มุมมองของผู้ชม (นักสะสมศิลปะ) ต่อการสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่” ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดย กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ รศ.ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวยและ วิท วรรณไกรโรจน์คลิก คลิก

4. Online Event: “ก้าวแรกสู่สังเวียน: เส้นทางของศิลปินร่วมสมัยระดับสากล” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
Email: earlyyearsproject@gmail.com
Facebook  BACC Early Years Project
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร