Loading
main exhibition 789
current

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change)

วันที่ : 05 มีนาคม 2563 - 07 มิถุนายน 2563
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด มหาชน
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:00 น.


ศิลปิน
อวิกา สมัครสมาน 
รัตนา สุจริต
รัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ
รณรงค์ บุตรทองแก้ว
สรีนา สัตถาผล
สุชน สุจิต
ธนนันท์ ใจสว่าง
ญาณุศักดิ์ เนาว์แสง

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change) มุ่งสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานให้สามารถพัฒนาผลงาน แนวความคิด ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกวงการศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ Early Years Project จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงาน และมีโอกาสทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับองค์กรศิลปะและหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการบ่มเพาะศิลปิน Early Years Project ครั้งที่ 5 นี้ แตกต่างกับครั้งก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยศิลปินจะต้องสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อที่กำหนด คือ "สุนทรียศาสตร์ เวลา และสิ่งแวดล้อมในวันพรุ่งนี้" เนื่องจากหอศิลปกรุงเทพฯ มองว่าการเคลื่อนไหวทางศิลปะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งต่อการสร้างผลงานของศิลปินและการพิจารณาความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคต อย่างไรก็ดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะทำให้ผู้ชมได้เห็นความงามในมุมมองใหม่ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาและแสวงหาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  

ในปีนี้ ผลงานของทั้ง 8 ศิลปินที่จัดแสดงในโครงการจะได้รับการพิจารณาโดยกรรมการคัดสรร 6 ท่าน ได้แก่ คุณไมเคิล เชาวนาศัย, ผศ.ดร.ประพล คำจิ่ม, ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, คุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล เพื่อคัดเลือกเพียง 2 ผลงานที่เหมาะสมจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (Mobility Funding) และทุนการเป็นศิลปินพำนัก (Residency Funding) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล
 
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทำความรู้จักกับผลงานของทั้ง 8 ศิลปิน

อวิกา สมัครสมาน

  

สรีนา สัตถาผลรัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญรณรงค์ บุตรทองแก้วธนนันท์ ใจสว่างสุชน สุจิตรัตนา สุจริตญาณุศักดิ์ เนาว์แสง
กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการที่เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีดังนี้
 
1. กิจกรรมเสวนา Public Talk #1: “มุมมองเพื่อการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยในวันพรุ่งนี้”  ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
โดย สาครินทร์ เครืออ่อน และ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
Email: earlyyearsproject@gmail.com
Facebook  BACC Early Years Project
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร