Loading
 
bacc note
archive

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 


ประกาศรายนามผู้สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้น 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร