Loading
 
Activities
current

เส้น - สด

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 07 มีนาคม 2564
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 4
โดย กลุ่มเส้นสด
ขยายเวลาจัดแสดงจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564


การรวมเส้นของคนที่วาดเล่นจนเป็นเรื่อง
นิทรรศการศิลปะ รวบรวมภาพสเก็ตช์ของเมืองต่างๆ ผ่านมุมมองของ สมพงษ์ งามแสงรัตน์, ปิติรัตน์ ยศวัฒน, และศุภชัย วงศ์นพดลเดชา - 3 คน 3 วัย ที่หลงใหลการท่องเที่ยวบันทึกภาพด้วยลายเส้นและสีน้ำ โดยแต่ละภาพวาดและลงสีในสถานที่นั้นๆ เพื่อรักษาความทรงจำให้ “สดใหม่” อยู่ภายในสมุดบันทึกเสมอ
 
การบันทึกภาพตรงหน้าผ่านการสเก็ตช์ ที่ต้องอาศัยการสังเกตและร้อยเรียงขีดเขียนลงสู่กระดาษ คือการที่ผู้วาดได้จมจ่อมอยู่กับสถานที่นั้น เป็นช่วงเวลานานพอสมควร จนเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวผู้วาดและตัวสถานที่ ทำให้สามารถจดจำห้วงเวลานั้นๆได้ และเมื่อใดที่เปิดสมุดขึ้นดู ภาพความทรงจำ เรื่องราว ผู้คน สภาพแวดล้อม ในตอนนั้นก็จะย้อนกลับมาให้เห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ผู้รับชมได้มองเห็นสิ่งที่สวยงามในมุมมองที่แปลกใหม่ สังเกตความน่าสนใจในสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัว และเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้หยิบจับสมุด ชุดเครื่องเขียน และเริ่มสร้างบันทึกในแบบฉบับของคุณเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภชัย วงศ์นพดลเดชา
โทร 087-508-1673   
Facebook: Louis Sketcher

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร