Loading
 
archive

Reflection

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1-2
โดย ชญานิน กวางแก้ว และอารดา เคนผาพงศ์


นิทรรศการ Reflection โดย 2 ศิลปิน นำเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางศิลปะเฉพาะตัว สะท้อนแนวความคิดจากการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ระหว่างตัวเราและสิ่งรอบตัว การดำรงของทุกสรรพสิ่งย่อมอยู่บนพื้นฐานของ "เหตุ"  และ "ผล" เพราะ "ธรรมชาติและชีวิต ล้วนคือแสงสะท้อนซึ่งกันและกัน" เปรียบดั่งไม่มีเงาไหนเกิดได้โดยปราศจากแสง
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร