Loading
 
archive

A Stranger in Blue

วันที่ : 01 ธันวาคม 2564 - 26 ธันวาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1
โดย รณัฐ เลขาขำ


‘Nostalgia’ คือภาวะโหยหาความทรงจำในอดีต ซึ่งสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจและสบายใจ สำหรับศิลปิน การโหยหาอดีตเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เสริมสร้างพลังให้กับมนุษย์ เพื่อให้เรารับมือ และก้าวไปสู่อนาคตที่กำลังมาถึงอย่างแข็งแกร่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การหลงอยู่ในห้วงของอดีตโดยไม่รับรู้ปัจจุบัน ก็อาจทำให้เราไม่อาจก้าวไปไหนต่อได้ ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะนี้ จึงนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในนิทรรศการ
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร