Loading
 
archive

รอยยิ้มของพ่อ

วันที่ : 01 ธันวาคม 2564 - 26 ธันวาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2
โดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์


ท่ามกลางความโศกเศร้าจากความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ผู้วาดเองก็รู้สึกไม่ต่างกัน จึงเริ่มวาดภาพของพระองค์ด้วยความคิดถึงและอาลัย  ผู้วาดแต่งแต้มรอยยิ้มลงไปในแต่ละภาพ เพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นและเมตตาที่ทรงมีต่อพวกเราชาวไทย  ในแต่ละภาพยังแฝงด้วยเรื่องราวและคำสอน ที่พระองค์แสดงให้เห็นผ่านการทรงงานและการดำเนินชีวิต  ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงดูแลแผ่นดินนี้
 
๕ ปีที่ผ่านมากับภาพจำนวนกว่า ๕๐๐ ภาพ ที่วาดลงในเพจ popcafe’ ผู้วาดสัมผัสได้ถึงความรัก คิดถึง และอาลัยของผู้เข้าชมภาพ ที่ยังคงมีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างไม่เสื่อมคลาย ความรู้สึกเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ผู้วาดยังคงวาดภาพของพระองค์จนถึงทุกวันนี้
 
ผู้วาดขอขอบพระคุณเจ้าของภาพถ่ายต้นแบบทุกภาพมา ณ ที่นี้
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร