Loading
 
Activities
archive

Take Care of Yourself

วันที่ : 04 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3
โดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข ร่วมกับเครือข่ายอากาศสะอาด (Thailand CAN)​


ผลงานชุดนี้เป็นงานภาพวาดกึ่งนามธรรมที่อยากให้ทุกคนรู้สึกตระหนักถึงภัยอันตรายของมลพิษอากาศที่มีต่อสุขภาพ  ซึ่งปัจจุบันมลพิษมีปริมาณมากเกินมาตรฐานความปลอดภัย และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม  ลำพังเราในฐานะพลเมืองก็ไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้โดยลำพัง  ในท้ายที่สุดก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ป้องกันหรือลดมลพิษเข้าสู่ร่างกายตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้


ส่วนหนึ่งของ"เทศกาลพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง" 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Event: Take care of Yourself Art Exhibition

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร