Loading
Family & Children Programs
archive

กิจกรรมนิทานสารพัดนึก

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565 - 06 สิงหาคม 2565
สถานที่: ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L
โดย นิสิตฝึกงานจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


กิจกรรมนิทานสารพัดนึก
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ณ มุม Kid’s Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L


กิจกรรมนิทานสารพัดนึกในปีนี้ เด็ก ๆ จะได้พบกับพี่ลูกตาล (กิตติยา เจริญทรัพย์) นิสิตฝึกงานจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาสร้างกิจกรรมสนุก ๆ ให้เด็กได้มาร่วมกิจกรรมกัน โดยพี่ลูกตาลได้สร้างสื่อการเรียนรู้และเกมส์ให้เด็ก ๆ ได้เล่นกัน เช่น เกมส์บันไดงู และหนังสือฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งทำจากผ้าสักหลาด รอเด็ก ๆ มาเล่นกันที่มุม Kid’s corner นอกจากนี้ ยังมีบริการเล่านิทาน และบริการสอนวาดภาพระบายสีอีกด้วย

ในการเข้าร่วมกิจกรรมเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ควรป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ไว้ก่อน โดยปฏิบัติดังนี้
- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
- นั่งฟังนิทานเป็นครอบครัว โดยรักษาระยะห่างระหว่างกัน
- ใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนร่วมกิจกรรมบริเวณมุม Kid’s Corner

** เล่านิทานเป็นภาษาไทยเท่านั้น
** เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี  รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ 8 คน
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
---
กิจกรรม DIY Origami Bookmark - ชวนเด็ก ๆ มาทำที่คั่นหนังสือ ด้วยเทคนิคการพับกระดาษ โดยพี่ลูกตาล จากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันที่ 29-31 ก.ค. และ วันที่ 5-6 ส.ค. 2565  ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น.
ณ มุม Kid’s Corner ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 - 214 - 6630 - 8 ต่อ 126
Email: artlibrary.bacc@gmail.com

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร