Loading
 
Activities
current

คุณเป็นใครในห่วงโซ่พลังงาน?

วันที่ : 20 กันยายน 2565 - 02 ตุลาคม 2565
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4
โดย เสมสิกขาลัย (SEM) และ  ETOs Watch  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน (MAEW)


เมื่อความมั่นคง (เกินไป) ทางพลังงานของไทย อาจไปทำลายความมั่นคงในชีวิตของคนอื่น
เมื่อการกลัวไฟดับ อาจไปดับฝันและชีวิตของคนข้างบ้าน
เมื่อผู้กำหนดนโยบายสนิทสนมกับผู้ได้รับประโยชน์ แต่ตัดขาดจากประชาชนผู้บริโภค
เมื่อไหร่....กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองจะอยู่ในระดับที่เหมาะ และเราไม่ต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าสูงลิ่วที่เราไม่ได้ใช้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุุณวิชัย จันทวาโร
โทร. 095-494-8540
Website : semasia
Facebook: SEM

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร