Loading
 
archive

สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2
โดย ดร.นภัส กังวาลนรากุล


ความน่ากลัวของภูตผีปีศาจ เกิดจากความกลัวอันเป็นพื้นฐานมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น ความตาย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และผลกรรมชั่วดี สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดภาพจินตนาการ กลายเป็นตัวตนสมมติของความกลัวในจิตใจ เป้าหมายของการศึกษานี้ คือ การศึกษาการ รับรู้ความงามที่อยู่เหนือความงามตามปกติด้วยกลวิธีของการสร้างภาพจินตนาการภูตผีปีศาจ และนำองค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงานของการรับรู้ความงามของภูตผีปีศาจ ในรูปแบบของการนำลักษณะความน่าเกลียดน่ากลัวของผีและความน่ารักที่เป็นคู่ตรงข้าม มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกลายเป็นผีที่มีรูปร่างที่สวย มีความร้ายรั้น อยู่ในบริบทบนพื้นที่สมมติของโลกหลังความตาย
           
ผลการสร้างสรรค์เกิดเป็นการสร้างภาพผีที่มีรูปแบบการลดทอนระดับความเหมือนจริงให้อยู่ในระดับเรียบง่าย ก่อให้เกิดลักษณะทั้งน่ารัก และน่ากลัวปนเปกัน ลักษณะกายภาพของวัสดุกระดาษ ทำให้โครงสร้างรูปทรงเกิดมิติลวงตาภายใต้รูปร่างของสองมิติ แต่เมื่อปรากฏอยู่ท่ามกลางอากาศ จนไปถึงการฉายแสงเงาจัดวางระยะห่างภาพในพื้นที่ห้องมืด ทำให้เกิดมิติทั้งกายภาพและในจิตใจ

VR TOUR สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว คลิก

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร