Loading
 
Activities
archive

All About Love: "เล่า" เรื่องรักจาก 8 ผู้นำของวันพรุ่งนี้

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
 โดย Tomorrow’s Leader X UNDP


เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศกำลังเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ทำให้การมีส่วนร่วมในสังคมอาจถูกลดทอนลง หลายคนขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว หลายคนมักถูกรังแกโดยเพื่อนที่โรงเรียน และหลายคนมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับกรอบขนบของสังคมอย่างการรักเพศตรงข้าม วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือในการใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นในสังคม

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานี้ UNDP พร้อมกับภาคีเครือข่ายขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ All About Love: ผู้นำของวันพรุ่งนี้ "เล่า" เรื่องรัก ในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ BACC เริ่มเวลา 16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผู้มี #ความหลากหลายทางเพศ และเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศได้บอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาของเขาในการเป็นตัวเอง ตลอดจนการได้หรือไม่ได้ความสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และคนรอบตัวเขา

scan QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลย https://bit.ly/3CfoFc3


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ณชเล บุญญาภิสมภาร
โทร. 092-6966654

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร