Loading
 
Activities
archive

กิจกรรมเสวนาวิชาการเครือข่ายด้านองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2566

วันที่ : 22 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมเสวนาวิชาการเครือข่ายด้านองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาเรขศิลป์ และสาขาภาพยนตร์ ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนาวิชาการและในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กำหนดการกิจกรรมเสวนาวิชาการโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร คลิก

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร