Loading
 
arts network activities
archive

EU-TH URBAN YOUTH FORUM

วันที่ : 01 เมษายน 2566
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU-funded)


‘ริทัศน์’ หรือ ‘ReThink Urban Spaces’ (RTUS) - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง ดำเนินงานโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อพลเมืองไทย และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU-funded) จัดกิจกรรม EU-THAI URBAN YOUTH FORUM "การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง: การแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนไทย-ยุโรป" ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองโดยเยาวชน ระหว่างเยาวชน ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนเทศบาล 18 คนจากสหภาพยุโรป ทั้งเยอรมนี ฟินแลนด์ เบลเยียม กรีซ โรมาเนีย และลิทัวเนีย กับเยาวชนผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนชาวไทย จาก 5 เมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี และหาดใหญ่ พร้อมพัฒนาแนวคิด นโยบายในการแก้ไขปัญหาและผลักดันความร่วมมือในการหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นนวัตกรรมใหม่ของเมืองในปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณทัศนวรรณ บรรจง
โทร. 087-706-5030
Facebook ReThink Urban Spaces
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร