Loading
 
Performances
archive

เทศกาลศิลปะสื่อแสดง นานาชาติ เอเชียโทเปีย 3/2566 “เป็น หรือ ไม่เป็น”

วันที่ : 06 ตุลาคม 2566 - 08 ตุลาคม 2566
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
โดย ASIATOPIA


เทศกาลศิลปะสื่อแสดง นานาชาติ เอเชียโทเปีย 3/2566
“เป็น หรือ ไม่เป็น”
6-8 ตุลาคม 2566  


มนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอะไรสักอย่าง? ใครบ้างคนกล่าวไว้? ตั้งแต่เกิดมา เป็นอย่างที่อยากเป็นหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางสังคม และสถานการณ์ต่างๆ เราต่างต้อง “เป็น” บางอย่าง เพื่อการดำเนินชีวิต ในโลกที่ยังคงมีสงคราม การแก่งแย่งทรัพยากร และโรคระบาด ความหิวโหยของคนส่วนใหญ่ ความอิ่มสำราญของผู้มีอำนาจจำนวนหนึ่ง  ความยุติธรรมที่ยังไม่เท่าเทียม ความรุนแรงจากความคิดที่แตกต่าง ความเห็นแก่ตัวที่เราทุกคนต่างมี และ ใช่...โลกยังคงสวยงาม หรือโหดร้าย ขึ้นอยู่ว่าเราจะนิยามมันอย่างไร? ใช่ไหม? และชีวิตต้องดำเนินต่อไป

รายการกิจกรรมและการแสดง
เทศกาลศิลปะสื่อแสดง นานาชาติ เอเชียโทเปีย ๐๓/๒๕๖๖
4 – 5 ตุลาคม 2566 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์
วิทยากร : ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, คทา แสงแข, อทิมา วัชระทันยากรณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 16 คน (คัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในเทศกาลฯ 8 คน)
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
10:00-10:30     ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์: แนะนำตัวและโครงการฯ/ความปลอดภัย
10:30-12:00     อาทิมา วัชรธัญญากร: “Whispers of the Void” การยืดเหยียดและเตรียมการตระหนักรู้กาย-ใจ
ลมหายใจของตนเอง
12:00-13:00     พักเที่ยง
13:00-15:00     ศิลปินรับเชิญ คธา แสงแข: Talk /workshop: Situation and public
15:30-17:30     ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์/สาธิต รักษาศรี: “Body/less Dialogue”, Workshop in public space
*มีการออกไปใช้พื้นที่นอกห้องสตูดิโอบริเวณ ชั้น 4 และ ลานชั้น 1 โดยให้ผู้ร่วมปฏิบัติการณ์ปิดตา
หรือปิดหู แล้วยืนหรือนั่งเฉยๆ เพื่อสัมผัส รับรู้ สถานการณ์กับพื้นที่ที่มีคนอื่นๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ

17:30-18:30     Debreathing: Discussion/Feedback/Collective Performance
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
10:00-11:30     อาทิมา วัชรธัญญากร: “Whispers of the Void” การยืดเหยียดและเตรียมการตระหนัก รู้กายใจ
ลมหายใจของตนเอง
12:00-13:00     พักเที่ยง
13:00-14:30     ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์: Talk: A Concise Development of Performance art
14:45-17:30     ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์/สาธิต รักษาศรี: Workshop, “From Individual to Collaborative Performance”
: A journey of self-exploration and questioning the concepts of the body, object, time, space, and interactions with the public
17:30-18:30     Debreathing: Discussion/ Feedback/Collective Performance
 
6 - 8 ตุลาคม 2566 : การนำเสนอผลงานศิลปะแสดงสด
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
16:30-17:30     เปิดงานศิลปะสื่อแสดง นานาชาติ เอเชียโทเปีย (10 นาที)
  - คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กล่าวเปิดงาน (5 นาที)
ศิลปินแสดงผลงานเพื่อแสดงความนับถือ จิตติมา ผลเสวก
  - ๖ ตุลาคม กับ พี่เลน โดย กวินพร เจริญศรี  (5 นาที)
  - แด่ กัปตัน โดย เต้น พงศ์พัศ สุริยะพัศ  (5 นาที)
  - อ่านบทกวี โดย กลุ่มศิลปิน ไอ้พวกกวี (10-15 นาที)
  - ฉายวิดีโองานแสดงครั้งสุดท้าย กับ วีดีโอผลงานของพี่เลน จิตติมา ผลเสวก (15-20 นาที)
17:30-18:30     วงเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับ “พี่เลน จิตติมา ผลเสวก” (45-60 นาที)
วิทยากรรับเชิญ: วสันต์ สิทธิเขตต์, สิทธิธรรม โรหิตสุข, พรเทพ แซ่เฮง, พงศ์พัศ สุริยะพัศ และ
To Yeuk [HK.] ดำเนินรายการ: นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
18:30-19:30     ศิลปินนำเสนอผลงาน และฉายวิดีโอผลงาน
  - ฉายวิดีโอการอ่านบทกวี “ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร?” โดย ณ พล ผาธรรม (10 นาที)
  - กราวน์ วอเตอร์ โดย สาธิต รักษาศรี และ อลงกต ใจสงค์ (20–30 นาที)
  - การแสดงดนตรี โดย ณเอก ธนภาคย์กุลเดช (20–30 นาที)
 
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
17:00-19:30     ศิลปินนำเสนอผลงาน
  - พงศ์พัศ สุริยะพัศ (20 นาที)
  - พิชชาภา หวังประเสริฐกุล (30 นาที)
  - พูดคุยและฉายวิดีโอนำเสนอผลงาน โดย ศิลปินนานาชาติ (30-45 นาที)
  - การนำเสนอผลงาน โดย ผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (30-40 นาที)
 
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
17:00-19:15     ศิลปินนำเสนอผลงาน
  - พดุงศักดิ์ คชสำโรง (30 นาที)
  - Hector Canonge, USA (20 นาที)
  - อนุชา เหมมาลา และ อนุชิต เหมมาลา (20 นาที)
  - [Collactive Artists] The Originals, Hong Kong (60 นาที)
19:15-19:30     ปิดงาน
---


เทศกาลศิลปะสื่อแสดง นานาชาติ เอเชียโทเปีย
ASIATOPIA International Performance Festival 032023
Workshop Programe : +++ไม่เสียค่าใช้จ่าย+++
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสด (Performance Art Workshop): “Body/less Dialogue: Whispers of the Void”
เวิร์คช็อปที่มุ่งเน้นการสำรวจตัวเองและการท้าทายข้อจำกัดของจิตใจและร่างกายการทำงานร่วมกับวัตถุ เวลา และการปฏิสัมพันธ์กับสาธารณะ (I/We/It)
ประเด็นสำหรับเวิร์คช็อป Body as Medium, Site-Specific Performance, Identity and Self-Exploration, Collaborative Performance, Technology and Performance, Improvisation and Spontaneity, Object and Performance, Audience Interaction และ Situation and Performance รวมทั้ง a Concise Development of Performance art
คัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ จำนวน 5-8 คน (Open Call) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯนี้
เวิร์คช็อปใช้เวลา 2 วัน โดยทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์และศิลปินรับเชิญ คธา แสงแข โดยกิจกรรมจะเกิดขึ้นทั้งพื้นที่ด้านในและด้านนอก ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
Collective Performance
ศิลปินที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป จะเข้าร่วมแสดงแบบ Collective Performance ในเทศกาล ศิลปะสื่อแสดงนานาชาติ เอเชียโทเปีย 03: 2566
ศิลปะสื่อแสดงนี้ เป็นการผสมเนื้อหาและทำงานร่วมกันของศิลปิน เป็นการท้าทายบริบทและเนื้อหาศิลปะในทางศิลปะแบบปลายเปิด
 
ภาพรวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะสื่อแสดง และ Collective Performance:
ส่วนที่ 1: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะสื่อแสดง
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 เป็นกิจกรรมก่อนเทศกาลเอเชียโทเปีย (A Pre-festival event) เทศกาล ศิลปะสื่อแสดงนานาชาติ เอเชียโทเปีย 03: 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ส่วนที่ 2: Collective Performance
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ในเทศกาล ศิลปะสื่อแสดงนานาชาติ เอเชียโทเปีย 03: 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
“Body/less Dialogue: Whispers of the Void” กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศิลปะสื่อแสดง สำหรับศิลปินรุ่นใหม่ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 
รายละเอียดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะสื่อแสดง
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
10:00-10:30 ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์: แนะนำตัวและโครงการฯ/ความปลอดภัย
10:30-12:00 อาทิมา วัชรธัญญากร: “Whispers of the Void” การยืด เหยียด​และเตรียมการตระหนักรู้กายใจ​ ลมหายใจของ ตนเอง
12:00-13:00 พักเที่ยง
13:00-15:00 ศิลปินรับเชิญ คธา แสงแข: Talk /workshop: Situation and public - Laptop and projector
15:30-17:30 ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์/สาธิต รักษาศรี: “Body/less Dialogue” , Workshop in public space
17:30-18:30 Debreathing: Discussion/Feedback/Collective Performance
อุปกรณ์: Yoga mat, Projector and laptop, Tea and honey, Ear plug and blindfold และอื่นๆ
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
10:00-11:30 อาทิมา วัชรธัญญากร: “Whispers of the Void” การ ยืดเหยียด​และเตรียมการตระหนัก รู้กายใจ​ ลมหายใจ ของตนเอง
12:00-13:00 พักเที่ยง
13:00-14:30 ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์: Talk: A Concis
Development of Performance art
14:45-17:30 ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์/สาธิต รักษาศรี: Workshop “From Individual to Collaborative
Performance”: A journey of self-exploration and questioning the concepts of the body, object, time, space, and interactions with the public
17:30-18:30 Debreathing: Discussion/ Feedback/Collective Performance
อุปกรณ์: Objects, Yoga mat, Projector and laptop, Tea and honey, Ear plug and blindfold และอื่นๆ
  

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com