Loading
workshop & training
upcoming

INTERACTIVE SESSIONS Craft Thinking - How Making Makes You Happy :)

วันที่ : 15 ตุลาคม 2566
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
ดำเนินการโดย : ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
สนับสนุนกิจกรรมโดย : บริติช เคานซิล ประเทศไทย


INTERACTIVE SESSIONS
Craft Thinking - How Making Makes You Happy :)
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
วิทยากร :
Carol Sinclair
รัชนก เกตุบุญเรือง
 
THAILAND – UK CREATIVE AGEING PROJECT ความร่วมมือระหว่าง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และบริติช เคานซิล ประเทศไทย ตั้งใจเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสังคมสูงวัยผ่านกิจกรรมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประเด็นความสร้างสรรค์กับผู้สูงวัยได้รับการขับเคลื่อนในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
INTERACTIVE SESSIONS นี้เป็นเวิร์คชอปเล็ก ๆ สำหรับคนทำงานวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การใช้งานประดิษฐ์ในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงวัย แครอลและนก นักสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์จากโครงการ Crafting Happiness (สานสร้างสุข) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานกับผู้สูงวัย
 
กำหนดการ
09.00-09.30 น.          ลงทะเบียน
09.30-10.00 น.          Bag of Happiness ถุงปันสุข ผู้เข้าร่วมจะได้รับถุงปันสุข ที่บรรจุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานประดิษฐ์และงานฝีมือ ผู้เข้าร่วมเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ป้ายชื่อเพื่อร้อยกับถุงสร้างสุข
09.30-10.30 น.         แนะนำเนื้อหาและขั้นตอนต่าง ๆ ในการอบรม และถ่ายทอดประสบการณ์ จากโครงการ “สานสร้างสุข” ผลจากการศึกษา และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ social prescribing ในประเทศสก็อตแลนด์ จากนั้น แบ่งปันสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดการอบรม
10.30-10.40 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00 น.          เรียนรู้กรอบคิดสำคัญสำหรับการสร้างสุขบน 3 ฐาน ได้แก่ head, heart, hand แนวทางการออกแบบกิจกรรมงานประดิษฐ์และงานฝีมือ ร่วมเรียนรู้ถึงพลังของการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิด 3 ฐาน โดยใช้การสร้างสรรค์ตุงไยในการออกแบบการเรียนรู้
12.00 - 12.45 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 13.05 น.        อภิปรายกลุ่มย่อยด้วยการแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงท้าย เช่น ข้อท้าทายในการออกแบบกิจกรรมและประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
13.05 -13.25 น.         อภิปรายในวงใหญ่ รับฟังข้อสรุปจากแต่ละกลุ่ม จากนั้นพูดคุยร่วมกันถึงการออกแบบและการดำเนินกิจกรรมการสร้างสุข ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการทำงาน และแบบปฏิบัติที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงวัย บุคคลในภาวะความทรงจำเสื่อมถอย และอื่น ๆ)
13.30-14.00 น.          กิจกรรม “Unworry beads” (ลูกปัดใจสบาย) และคุณค่าของการตั้งคำถามที่ชวนคิดชวนสงสัย
14.00-14.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-15.00              กิจกรรม “Getting balance” (หาสมดุล) การทำโมบายด้วยลูกปัดและตุงไย เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในชุมชน
15.00-16.00 น.          สะท้อนย้อนคิด โดยร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากร
 
รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ท่าน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2566
 
**กิจกรรมดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
**ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า ผ่านช่องทาง Google Form ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn5G3BlZbLsb8u86LyJROnyUsqJnsJf-II5SV_h1mQ3sNXzQ/viewform
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: [email protected]
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com