Loading
main exhibition 789
current

กรุงเทพฯ ๒๔๒

วันที่ : 23 มกราคม 2567 - 19 พฤษภาคม 2567
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
สื่อพันธมิตร บางกอกอาร์ตซิตี้
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.

 
ศิลปินและนักสร้างสรรค์:
SATHU x Thaipologic (จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย, พันเลิศ โล่ห์สถาพรพิพิธ, พิชญา วงศ์พิบูลย์ผล, พัชริดา วิเศษสิงห์, ณัฐพงศ์ เปลี่ยนแม้น)
กรณ์ นียะพันธ์
โกศล ขจีไกรลาส
ขวัญชัย ลิไชยกุล
มนุษย์กรุงเทพฯ (ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ)
ซากุยะ อาโอยากิ
ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล
นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ
ภากร มุสิกบุญเลิศ & พชร จิราธิวัฒน์ (วิเวกา + เวเฮเมนท์) 
บางกอก บานฉ่ำ (วรพจน์ โอสถาภิรัตน์)
วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
Design for Disasters (วิภาวี คุณาวิชยานนท์)
Uninspired by Current Events (สารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์)
หอภาพยนตร์ x Rolling Wild
นักสร้างสรรค์ร่วม: Edutainment & Socio-interaction Computing Lab (ESIC Lab)
 
นิทรรศการ กรุงเทพฯ ๒๔๒ เป็นหนึ่งในโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอประเด็นทางสังคม (social issue) มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทางสังคมใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ และสื่อศิลปะร่วมสมัยเปิดเผยความคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ การสนับสนุนการมีส่วนทางสังคมและชุมชน ตลอดจนการผลักดันกระบวนการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (cross-disciplinary) ในการขยายความคิดรูปแบบทางศิลปะร่วมสมัยที่ท้าทายแก่สาธารณะ โดยเชิญศิลปิน นักสร้างสรรค์ นักกิจกรรม และนักวิจัย จากหลากหลายสาขา สะท้อนมุมมองเมืองในฐานะพลเมืองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำรวจความเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบ โอกาส คุณค่า ตลอดจนความหวัง ร่วมกันเขียนบทต่อไปให้แก่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผ่านการนำเสนอ สร้างความตระหนัก และการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การลงมือทำร่วมไปกับผู้ชม ผ่านการนำมุมมองที่หลากหลาย อาทิ SATHU x Thaipologic (จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย, พันเลิศ โล่ห์สถาพรพิพิธ, พิชญา วงศ์พิบูลย์ผล, พัชริดา วิเศษสิงห์, ณัฐพงศ์ เปลี่ยนแม้น), กรณ์ นียะพันธ์, โกศล ขจีไกรลาส, ขวัญชัย ลิไชยกุล, มนุษย์กรุงเทพฯ (ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ), ซากุยะ อาโอยากิ, ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล, นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ, ภากร มุสิกบุญเลิศ และ Viveka and Vehement, บางกอก บานฉ่ำ (วรพจน์ โอสถาภิรัตน์), วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, Design for Disasters (วิภาวี คุณาวิชยานนท์), Uninspired by Current Events (สารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์), หอภาพยนตร์ x Rolling Wild และนักสร้างสรรค์ร่วม: Edutainment & Socio-interaction Computing Lab (ESIC Lab) ร่วมกันนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ คลังข้อมูล กิจกรรม สื่อศิลปะร่วมสมัย แก่สาธารณะ โดยภัณฑารักษ์ทั้งสามท่าน ได้แก่ ลักขณา คุณาวิชยานนท์, ประคำกรอง วชิรวรภักดิ์ และ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ คัดสรรสาระบริบทเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง+พลเมือง และนำไปสู่การร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 533

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com