Loading
Performances
archive

Performative Art Lab : All About Queer โครงการบ่มเพาะศิลปินผ่านห้องทดลองศิลปะการแสดงเพื่อความหลากหลาย

วันที่ : 17 เมษายน 2567 - 31 พฤษภาคม 2567
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Miss Theatre และ Nakornrath theatre company 
สนับสนุนโดย Sunpride Foundation 


โครงการ Performative Art Lab : All About Queer ออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนผู้สนใจในศาสตร์ของศิลปะการแสดง ได้เกิดพื้นที่ศึกษา ค้นหา ทดลอง แลกเปลี่ยน รวมทั้งสร้างบทสนทนาระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการ ผู้คนในวงการศิลปะการแสดง รวมถึงสังคม ผ่านการนําเสนอโดยกลวิธีทางศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจในการสร้างงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย ประกอบกับการสร้างความเข้าใจ ด้านความหลากหลายเพื่อให้สังคมและวงการศิลปะโดยเฉพาะศิลปะการแสดงตระหนักถึงความสําคัญของประเด็น ความหลากหลายที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่ความรู้ความใจในวิถีทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
 
โดยโครงการจะคัดสรรศิลปินที่มีความสนใจในด้านศิลปะการแสดงจำนวนไม่เกิน 20 ท่าน มาร่วมเข้าห้องปฏิบัติการ ทางศิลปะการแสดง(Performative art lab) ซึ่งประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย การเข้าร่วมเวิร์กชอป โดยวิทยากรรับเชิญและวิทยากรหลัก การชมการแสดง นิทรรศการ ร่วมพูดคุยกับศิลปินรับเชิญ ผู้อำนวยการเทศกาลละคร รวมไปถึงการได้ทดลองนำองค์ความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเพื่อจัดแสดงท้ายโครงการ โดยการแสดงท้ายโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ performative art project ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้นในห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการนี้จัดทำโดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Miss Theatre และ Nakornrath theatre company กลุ่มละครที่นิยามตนเองและสร้างงานในประเด็นความหลากหลายผ่านรูปแบบ ศิลปะการแสดง

กำหนดการโครงการ
PHASE 1:  6 - 28 กรกฎาคม 2567 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
PHASE 2:  31 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2567 (เฉพาะวันพุธ, วันเสาร์และอาทิตย์)
** การจัดแสดงผลงานโดยศิลปินของโครงการจะจัดแสดงในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่สนใจในศิลปะการแสดงร่วมสมัย
2.เป็นผู้ที่สนับสนุนประเด็นความหลากหลายทางเพศโดยไม่จำกัดเพศสภาวะและเพศวิถี
3.สามารถเข้าร่วมการโครงการได้อย่างน้อย 80% ของเวลาโครงการ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้ากิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมแสดงผลงานในช่วงท้ายของโครงการ
4.โครงการนี้จะดำเนินการโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ศิลปินผู้เข้าร่วมจึงต้องสามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาไทยเบื้องต้นได้
 
ส่งใบสมัครภายในระยะเวลา 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567
และเตรียมการสัมภาษณ์ทางออนไลน์(เฉพาะผู้ได้รับการตอบกลับ)ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2567
 
ดูรายละเอียดการสมัครและเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่ Performative Art Lab : All About Queer Open Call information

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร