Loading

Cinemas
archive

งานเสวนา “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล”

วันที่ : 01 มิถุนายน 2556
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เวลา 13.00 – 18.30 น. 

bacc arts network

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ – วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILaw)   มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ   และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  นำเสนอการจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล” เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสถานภาพหรือฐานันดรอันแท้จริงของภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง  ความคิดเห็นต่อการจัดตั้ง “สภาการภาพยนตร์แห่งชาติ”  ขึ้นมากำกับดูแลกันเอง และการใช้ระบบจัดประเภทภาพยนตร์หรือเรตติ้งตามมาตรฐานสากล เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อปัญหาการแบนภาพยนตร์ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ไทย การรับชมของสาธารณชน และโอกาสของการพัฒนาภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้า

 
กิจกรรมประกอบด้วย
- 13.00 – 15.50 น. ฉายสารคดีไทยเรื่องเซ็นเซอร์
- 16.00  - 18.30 น. เสวนา “สิทธิหนังไทย : ฐานะสื่อและการกำกับดูแล”  โดย รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์, ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรี นิมิบุตร, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล (ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง), ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และผู้กำกับภาพยนตร์มีชื่ออีกหลายท่าน
พร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา และรวบรวมข้อเสนอการบรรเทาปัญหาระยะสั้นจาก พรบ.ภาพยนตร์ฯ ปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระหว่างรอการยกร่าง พรบ.สื่อภาพยนตร์ฉบับใหม่ 
 
ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/erLdd (กรุณาลงชื่อเพื่อยืนยันที่นั่งและการจัดเตรียมอาหารว่าง)

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร