Loading

archive

นิทรรศการ I’m A Painter

วันที่ : 18 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่: People's Gallery P3 ชั้น 2

โดย คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ)


จากที่เคยจับปากกา จับดินสอ จับเข็มเย็บผ้า จับเมาส์คอมพิวเตอร์  แล้ววันหนึ่งก็มาจับพู่กัน มันคือการเดินทางของชีวิต เมื่อชีวิตตกผลึก พู่กันและสี จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงอารมณ์ เรื่องราว แง่คิด ผ่านภาพเด็กผู้หญิงและแมว เพื่อถ่ายทอด มุมมองด้านดี ๆ ด้านสว่างของชีวิต เคยอยากเป็น อยากทำหลายอย่าง แต่ตอนนี้ สิ่งเดียวที่อยากทำคือเป็นคนวาดรูป


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร