Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการศิลปะ Green Sun

วันที่ : 06 มิถุนายน 2557 - 29 มิถุนายน 2557
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

โดย เถา โจว ศิลปินคนแรกที่ได้รับรางวัล Han Nefkens - BACC Award for Contemporary Art # 1
ดำเนินงานโดย ฝ่ายกิจรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์
พิธีเปิดในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.


ในปี พ.ศ. 2555 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับ มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์ ริเริ่มรางวัล Han Nefkens - BACC Award for Contemporary Art โดยเชื้อเชิญบุคลากรผู้มีชื่อในวงการศิลปะร่วมสมัยเอเชีย เพื่อคัดเลือกและให้โอกาสแก่ศิลปินเอเชีย ซึ่งมีผลงานโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แต่ยังไม่เคยจัดแสดงผลงานเดี่ยวในองค์กรใหญ่ โดยศิลปินที่ได้รับมอบรางวัลจะได้ใช้ประสบการณ์เดินทางมาพำนักที่ประเทศไทย เพื่อผลิตผลงานศิลปะ ซึ่งในปีแรกนี้ศิลปินจากเมืองจีน เถา โจว ก็ได้รับคัดเลือกโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
 
ผลงานของเถา โจว มีความเกี่ยวข้องของตัวศิลปิน สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเขา และยังแตะในประเด็นที่สนใจ หลังจากที่เถา โจวได้รับคัดเลือก เขาได้เดินทางมายังประเทศไทย และสำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และจันทบุรี ในเดือนมีนาคม 2556 และเดินทางมาพำนักที่กรุงเทพฯ อีกครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีเดียวกันจนถึงเดือนมกราคม 2557  
 
นิทรรศการ Green Sun ประกอบด้วยงานวิดีโอ, ภาพถ่าย และ งานจิตรกรรม ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่ศิลปินให้ความสนใจสัมพันธ์กับสิ่งที่ศิลปินพบเจอตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ และระหว่างนั้น
 
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 29 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 - 21.00 น. 
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
พิธีเปิดในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. 
กิจกรรมศิลปินเสวนา วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 
ประวัติศิลปิน
 
เถา โจว (เกิด พ.ศ. 2519) อาศัยและทำงานที่กวางเจา ประเทศจีน งานของเถา โจวสะท้อนถึงกิจวัตรและองค์ประกอบของชีวิตประจำวัน ภาพถ่ายวิดีโอที่เฉียบแหลมและขบขันได้บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน สิ่งของ และสถานการณ์ - แตะคำถามเกี่ยวกับเส้นโคจรหลากหลายในความเป็นจริง ในผลงานการแสดงในวิดีโอ Time ปีพ.ศ. 2553 ที่นิวยอร์ค เถาได้นำไหมติดกับตัวเอง เพื่อเป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวของเขาในแต่ละวัน สำหรับเถาการตัดสินใจใช้วิดีโอนั้นไม่ใช่การเจตนาในทางศิลปะ หรือการเป็นสื่อ แต่การใช้กล้องนั้นเป็นวิธีผสมผสานกับกิจวัตรประจำวันได้
 
Green Sun
 
(นิทรรศการนี้ประกอบด้วยวิดีโอ, ภาพวาด, และภาพถ่าย)
 
การสำรวจต่อโครงการนี้ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับลานสาธารณะในกรุงเทพมหานครและกวางเจา รวมถึงเหมืองโลหะและหมู่บ้านชนบทที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาในทางตอนใต้ของประเทศจีน จุ่มด้วยหลากหลายแถบสี ผู้คนในลานโดนย้อมด้วยรัศมีสีฟ้าที่หักเหมาจากที่ไหนไม่บอกชัด ตั้งค่ายกับกลุ่มคนบนถนนที่ไม่มีชื่อ พื้นผิวสีส้มของทะเลสาบที่เกิดการปนเปื้อนจากแคดเมียม - ทั้งหมดกับร่องรอยของ "การสัมผัสผิวหนังชั้นนอก" กิ่งก้าน แขนขา เติบโตและแผ่ขยายผ่านไปตามลานสาธารณะ ผิวหนังติดกับเปลือกโลกดั่งเลือดและเนื้อ - เขาบิดตัวเขาเองทานกับฉากหลังของความจริง ผมของเขาและผิวหนังที่ถลอก มีชีวิตชีวาและสดใสอย่างที่จะเป็นได้

 
ดำเนินงานโดย ฝ่ายกิจรรมเครือข่าย
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 โทรสาร 02 214 6639
ร่วมกับ
มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์
C/ Carme 42, entlo 2 08001 Barcelona 
โทรศัพท์และโทรสาร: +34 93 3171984

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร