Loading

Performances
archive

สนทนาและฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสดกับแรนดี้ เกรดฮิลล์

วันที่ : 03 กันยายน 2557 - 06 กันยายน 2557
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และ ห้องเพื่อนหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6

เอเชียโทเปียร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฏิบัติการศิลปะแสดงสด 2014 ด้วยหวังจะสร้างศิลปินศิลปะแสดงสดรุ่นใหม่ของไทย เพื่อต่อยอดการทำงานแขนงนี้ให้เพิ่มมากขึ้น พัฒนารูปแบบการฝึกด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาเป็นศิลปินศิลปะแสดงสดหรือสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปต่อยอดการสอนของตัวเองในสถานศึกษา
 
ศิลปินผู้ฝึกสอนครั้งนี้ แรนดี้ เกรดฮิลล์ ผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากว่า 30 ปี เป็นศิลปินที่ทำงานหลากแขนง ทั้งศิลปะแสดงสด / ศิลปะจัดวาง/ศิลปะสาธารณะ / วิดีโอ / ประติมากรรม / งานวิจารณ์และนักกิจกรรมวัฒนธรรม ปัจจุบันแรนดี้เป็นผู้อำนวยการบริหารและภัณฑารักษ์ของ Vancouver LIVE Performance Art Biennale และกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับ ศิลปะแสดงสดแนวใหม่ ทั้งในการก่อกำเนิด ขบวนการและคำประกาศ รวมทั้งเครือข่ายการแสดงสดทั่วโลก www.livebiennale.ca

วันจัดกิจกรรม: 3 – 6 กันยายน 2557
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และ ห้องเพื่อนหอศิลปกรุงเทพฯ  ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ตารางกิจกรรม
- 3 กันยายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องเพื่อนหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
กิจกรรม: ศิลปินเสวนา
ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่/ศิลปะแสดงสดในงานศิลปะร่วมสมัย/การคัดเลือกงานศิลปะแสดงสด/กิจกรรมศิลปะแสดงสดในสากล
- 4 – 5 กันยายน 2557 เวลา 10.30 – 17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4
กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสดร่วมกับศิลปินแรนดี้ – ค้นหาตัวตนในศิลปะแสดงสด
ค้นหาเสียงภายในพื้นที่เฉพาะตัว และการสร้างแรงขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคนิคผสมผสานทั้งการละคร เรื่องชวนหัว นิทานชาดกหรือแม้กระทั่งการประชดประชัน
- 6 กันยายน 2557 เวลา 15.30 – 19.00 น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4
กิจกรรม: การแสดงศิลปะแสดงสดจากศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรม

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณนพวรรณ สิริเวชกุล  โทร 085-150-3048 หรือ Email : nsirivejkul@gmail.com หรือFacebook Page : ASIATOPIA International Performance Art Festival
 
 
 


ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร