Loading

bacc note
archive

ประกาศปรับปรุงผนังอาคาร

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2557 - 25 สิงหาคม 2557
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงผนังอาคารฝั่งทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ถนนพญาไท) ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าและออกอาคาร เป็นฝั่งถนนพระราม 1 (ทางเดียวเท่านัั้น) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2557
 
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร