Loading

archive

นิทรรศการธรรมชาติของธรรมชาติ 2

วันที่ : 05 มกราคม 2558 - 29 มกราคม 2558
สถานที่: People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

โดย อิศเรศ วงศ์สิงห์ และ จักรกฤษณ์  ศรีสงคราม 


นิทรรศการจิตรกรรม ธรรมชาติของธรรมชาติ 2 เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากการแสดงนิทรรศการครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์จามจุรี เมื่อปีพ.ศ. 2555 ซึ่งทั้งสองศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่มาของการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้
 
แนวความคิด
อิศเรศ วงศ์สิงห์   
ธรรมชาตินั้นประกอบไปด้วยบรรยากาศ สีสัน และแสงเงา พืชพันธุ์ ดอกไม้ ภูเขา ท้องฟ้า สายลม และแสงแดด ฯลฯ ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรีย์ ความสุข ความอิ่มเอม และสะท้อนมุมมองที่เป็นสัจธรรมภายใน ผ่านประสบการณ์และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนสีอะครีลิค 
 
จักรกฤษณ์  ศรีสงคราม 
ธรรมชาติของธรรมชาตินั้นมีความจริง มีเสน่ห์และความงดงามปรากฏอยู่ มีการเกิด ดำรงคงอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นวัฏจักรตามกาลเวลาไม่รู้จบสิ้น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน ด้วยสีสัน จังหวะ มุมมอง และรูปแบบเฉพาะตัวตามความรู้สึกของข้าพเจ้า  

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com