Loading

Meeting & Seminars
archive

ศิลปะสนทนา 2558 : BACC Art Talk 2015 กิจกรรมครั้งที่ 1 : “ ศิลปะสร้างเมือง เล่าเรื่องเมืองสร้างสรรค์ ”

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2558 - 02 พฤษภาคม 2558
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เวลา 14.00-16.00 น.


“เมืองสร้างสรรค์” คือพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นฐานของการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของเมือง เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน แนวทางพัฒนาเมือง จึงต้องประกอบด้วยนโยบาย แผนงานการลงทุนจากภาครัฐ และความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่น
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงสาระสำคัญของพัฒนาสังคม โดยการใช้ศิลปะ “เมืองสร้างสรรค์” จึงวาระสำคัญที่สมควรหยิบยกมาพูดคุย เพื่อสร้างประเด็นให้เกิดความเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์  เพราะศิลปะคืองานสร้างสรรค์ที่อยู่ร่วมกับสังคม ในทุกมิติ การบริหารจัดการที่ดีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นดังโอกาส และบรรยายการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในประเทศไทยมีตัวอย่างสำคัญที่สร้างรูปธรรมของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนกระบวนการ จนเกิดเป็นเมืองศิลปะ
 
จังหวัดเชียงราย น่าน และราชบุรี เป็นตัวอย่างสำคัญที่ปลุกกระแส เมืองสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน ภายใต้ความมุ่งมั่นของศิลปินท้องถิ่นที่สร้างโอกาส และผลักดันให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ การจัดการศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะสนทนา 2558 ครั้งที่ 1 จึงหยิบประเด็นการสร้างเมืองด้วยศิลปะขึ้นมาพูดคุย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างแนวคิดในการพัฒนาเมือง ที่พัฒนาไปสู่เมืองสร้างสรรค์ และเป็นกรณีศึกษาให้กับพื้นที่อื่นๆ
 
วิทยากร :
 
สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิคชาวเชียงราย ผู้สร้างดิน ให้กลายเป็นงานศิลปะ หลังจากเรียนด้านเซรามิคกับอาจารย์ Twao Onuma และ Tarouemon Nakagato ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้กลับมาที่จังหวัดเชียงราย ผลิตงานเครื่องเคลือบดินเผา จนเป็นที่รู้จักในนาน “เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง” มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายศิลปิน และการจัดตั้งสมาคมศิลปินเชียงราย รวมทั้งความพยายามในการพัฒนาจังหวัดเชียงให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยใช้ฐานของศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้ง “ขัวศิลปะ” องค์กรและสถานที่เผยแพร่ องค์วามรู้และงานศิลปะภายใต้แนวคิดการเชื่อมสะพานระหว่างศิลปะกับผู้คนในสังคม
 
วินัย ปราบริปู ศิลปินอิสระที่สร้างสรรค์งานศิลปะจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะ สั่งสมประสบการณ์ด้านศิลปะมาเป็นเวลาหลายสิบปี และที่สำคัญเป็นผู้ที่ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดน่านได้สัมผัส ศึกษา เรียนรู้งานศิลปะอย่างกว้างขวาง และยังเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ วัดหนองบัว แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อ “จิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน” เป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน ทำให้เกิดกระแส และกระบวนการในการพัฒนาเมืองไปสู่ความสร้างสรรค์ จนเป็นที่รู้จักในฐานะ เมืองศิลปะ
 
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร (สาขาการออกแบบ) และเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา เถ้า ฮ่อง ไถ่ รุ่นที่ 3 ผู้พัฒนางานด้านเซรามิคไปสู่ความร่วมสมัย เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุรี ควบคู่ไปกับการก่อตั้งหอศิลป์ d kunst (เดอ คุนส์) สถานที่เรียนรู้ และเผยแพร่งานศิลปะ เกิดเป็นราวะสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสการพัฒนาเมืองราชบุรี ภายใต้การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยการดึงประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จากฐานความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*บรรยายเป็นภาษาไทย
 
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519  Email. [email protected]
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com