Loading

Performances
archive

คอนเนคติ้งอาเซียนพลัส เวริ์คชอประดับนานาชาติสู่เยาวชน

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2558 - 10 พฤษภาคม 2558
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ
สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Dance Centre School of performing arts and True Visions


มูลนิธิเพื่อนศิลปะขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง13-20 ปี จำนวน 150 คนเข้าร่วมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ (Workshop)  FREE ในโครงการ ‘คอนเน็กติ้ง อาเซียน +’ ในด้านศิลปะการเต้นและการแสดง ในระหว่างวันที่1-10 พฤษภาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
เวิร์คช้อประดับนานาชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา อาทิ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มาถ่ายทอดศิลปะทางด้านการฟัง (Art of Listening) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะการเคลื่อนไหวกับศิลปินระดับนานาชาติ เดวิด เพอไรร่า  (David Pereira) อีกด้วย
 
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดและการสร้างสรรค์ร่วมกันในหมู่เยาวชน รวมทั้งการแบ่งปันศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาเซียนมากกว่า 10 ประเทศผ่านศิลปการเต้นและการแสดง
 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร กรุณาดาวน์โหลดได้ที่ www.FOTAF.org , หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล CA@FOTAF.org หรือโทร (090) 907 2883-4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2558

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร