Loading
arts network exhibitions
archive

Scene from a Wake

วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2559 - 06 มีนาคม 2559
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

โดย อานูป แมทธิว โทมัส ผู้ชนะรางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 2
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น.


สำหรับ Scene from a Wake อานูป แมทธิว โทมัส ได้นำเสนอผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษตัวละครของเขาประกอบไปด้วยนักเคลื่อนไหวทางสังคม, คนงานในไร่, หมอฟัน, เจ้าของร้านอาหาร,บิชอป และศิลปิน โทมัสได้เดินทางไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆ หนึ่งและบันทึกภาพเหตุการณ์ซึ่งมีรากฐานจากประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง แต่บางเรื่องราวก็มีความเชื่อมโยงกัน รูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใครของเขาทำให้งานที่ออกมาน่าสนใจและทรงพลัง Scene from a Wake คือนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนการพังทลายของแผนการผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง และอนาคตที่ยากต่อการคาดเดา
 
อานูป แมทธิว โทมัส (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2520) ใช้ชีวิตและทำงานที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ผลงานของเขาเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันผ่านชุดภาพถ่ายที่ก้ำกึ่งระหว่างการเป็นภาพถ่ายสารคดีและงานศิลปะ โทมัสใช้วิธีการเล่าเรื่องที่ผสมผสานระหว่างความรู้สึกส่วนตัวกับการนำเสนอความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ผลที่ได้คือภาพถ่ายบุคคลที่ผ่านการจัดวางอย่างรอบคอบ แนวทางการถ่ายภาพของเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบันทึกภาพและความรู้สึกในชั่วขณะนั้นของศิลปะการถ่ายภาพและความน่าทึ่งของภาพถ่ายในฐานะสื่อศิลปะที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างไร้ขีดจำกัดและกระตุ้นให้เกิดความคิดและความรู้สึกต่างๆ ได้มากมาย
 
เมลานี โพค็อก ภัณฑารักษ์และนักเขียนได้กล่าวถึงอานูป แมทธิว โทมัสว่า "ผลงานของโทมัสนำเสนอรายละเอียดและความเป็นจริงอันน่าสะเทือนใจด้วยภาพถ่าย... ที่ผ่านการวางแผนอย่างถี่ถ้วน การคัดเลือก และความบังเอิญภาพถ่ายของเขาคือผลลัพธ์ของปัจจัยและขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ที่ผสมปนเปกันจนเกือบจะไม่สามารถแยกแยะได้ แม้ว่าภาพถ่ายเหล่านี้จะมาพร้อมกับข้อความอธิบายที่ศิลปินเขียนขึ้นเองก็ตาม" 
 
รางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art  
 
เป็นรางวัลที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ไม่จำกัดสัญชาติ มีอายุไม่เกิน 40 ปี และสร้างผลงานอยู่ในทวีปเอเชียกรรมการสรรหา 10 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศในทวีปเอเชียจะนำเสนอรายชื่อศิลปินให้คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกศิลปินผู้ได้รับรางวัล1ท่าน
 
รางวัลนี้จัดขึ้นทุกสองปี ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีอาชีพเป็นศิลปินเต็มตัว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากล ผู้ชนะจะได้รางวัลมูลค่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และรวมถึงการได้มาเป็นศิลปินพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้แสดงผลงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
 
รางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art เป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
มูลนิธิฮานเนฟเก้นส์เป็นองศ์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยการให้ความสนับสนุนด้านการเงินและการช่วยเหลือต่าง ๆ ผ่านการร่วมมือกับสถาบันและองค์กรด้านศิลปะทั่วโลก
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) มีเป้าหมายในการเป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลักในการรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะ สนับสนุนกระบวนการสร้างการศึกษา ให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินและประชาชน
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ไลลา บุนนาค ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 โทรสาร 02 214 6639
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร