Loading

main exhibition 789
archive

ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 02 กันยายน 2559 - 27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดงาน 1 กันยายน 2559 เวลา 18:30 น.


ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม เป็นนิทรรศการศิลปะ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของแวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทย ที่ได้ทำการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5 ทศวรรษ แล้วแบ่งผลงานออกเป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ซึ่งเกาะเกี่ยว สัมพันธ์ทั้งกับความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทืองกับครอบครัวและความผันผวน แปรปรวนของกระแสสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองอย่างแนบแน่น 

 
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี 
 
ศิลปิน: ประเทือง เอมเจริญ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนกิจกรรม: มูลนิธิบัวหลวงบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดและบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/PRATUANGEMJAROENTracesAndTrails
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร