Loading

สีธรรมชาติ ที่ได้จากใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้
ค่ายศิลปะสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี ขอชวนน้องๆทำความรู้จักกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในทางศิลปะ และเป็นสมุนไพรโบราณของไทย โดยผ่านกระบวนการปั่น คั้น บด ตำ ที่ทำให้เกิดสีที่แท้จริง และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพพิมพ์ น้องๆจะได้สนุกไปกับการลงมือทำสีที่มีความปลอดภัยกับธรรมชาติตลอดจนกระบวนการพิมพ์ภาพที่มีชิ้นเดียวในโลก
 
กิจกรรมมีทั้งหมด 3 วัน (จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน)
วันศุกร์ที่ 28 วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
รับสมัครน้องๆอายุตั้งแต่ 8-12 ปี จำนวน 20 คน
 
ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 ปี 2560 (Art Camp 2017#1) จัดโดยฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร 02-214-6630 ต่อ 519 อีเมล์ education@bacc.or.th หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 (ในเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-18.30 น. เท่านั้น)
 
* ค่าสนับสนุนกิจกรรม 1,000 บาท (ต่อผู้เข้าร่วม 1 คน)
* กิจกรรมรับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ใบสมัครที่ได้รับจะนำมาพิจารณาและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันที่ 21 เมษายน 2560
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ edm.bacc.or.th/upload/applicationform_artcamp_2017.pdf
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร