Loading

Lectures
archive

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 1

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2560 - 23 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

 เวลา 11.00 น. – 12.30 น.


ครั้งที่ 1 – ประสบการณ์จากมาเลเซีย เสวนาโดย BadrolhishamMohamad Tahir (Galeri Petronas, Kuala Lumpur)
ดำเนินรายการ โดย ดร. เตยงาม คุปตะบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะสนทนา ประจำปี2560 ( BACC Art Talk 2017) ซึ่งจะจัดในหัวข้อร่วม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” โดยเน้นหนักประเด็นด้านความเคลื่อนไหวและปรากฎการณ์ที่สำคัญ บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ และแนวโน้มของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลป์และศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมฟังและร่วมเสวนาในการมองสะท้อนกลับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันและมีวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมาร่วมอย่างน้อยสามครั้งในปีนี้
 
กิจกรรม Art Talk ครั้งแรกในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. โดยมี Mr.Badrolhisham Mohamad Tahir มาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาในการเป็นภัณฑารักษ์ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันที่Galeri Petronasองค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากภาคเอกชนที่สำคัญของนคร Kuala Lumpur ตลอดจนสถานการณ์ของวงการทัศนศิลป์ร่วมสมัยของมาเลเซีย 
 
นอกเหนือไปจากประสบการณ์ด้านภัณฑารักษ์แล้ว Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir ยังจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางด้านศิลปะจาก Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน เคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัย ของ National Visual Art Gallery Malaysia และสอนหนังสือที่University Teknologi MARA และยังเป็นนักวิชาการและนักเขียนด้านทัศนศิลป์ที่มีงานเขียนชั้นนำมากมาย อาทิ แคตตาล็อกประกอบนิทรรศการ Young Malaysian Artists series 1-3 นิทรรศการ BicaraSifu: Art from Malaysian Public University และ นิทรรศการ Earthwork: Malaysian Contemporary Ceramics
 
การเสวนาครั้งนี้เหมาะกับศิลปิน นักจัดการ ผู้ที่อยู่ในแวดวงทัศนศิลป์และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจแวดวงดังกล่าวของประเทศเพื่อนบ้านและในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรและประสบการณ์การทำงานส่วนตัวแล้ว Mr. Badrolhisham Mohamad Tahirจะอภิปรายบริบทของวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของมาเลเซีย รวมถึงเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามและร่วมเสวนาประเด็นต่างๆที่เชื่อมโยงด้วย
 
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
ดำเนินการเสวนาด้วยภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยประกอบด้วยหูฟัง (มีจำนวนจำกัด) โปรดสำรองการใช้หูฟัง
โดยกรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/wnv1Krq6dpfOP7H23 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519 หรือ [email protected]
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร