Loading
main exhibition 789
archive

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave: ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ

วันที่ : 05 กรกฎาคม 2561 - 09 กันยายน 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 7
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและโฟโต้บางกอก
พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น.


นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ ส่วนหนึ่งของ โฟโต้บางกอก 2018 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) และกลุ่มโฟโต้บางกอก จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปกรุงเทพฯ นำเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพถ่ายของศิลปินไทยร่วมสมัยที่ผ่านการคัดสรรของสองภัณฑารักษ์รับเชิญคือ แมรี่ ปานสง่า และอลิซ วิชช์โชติ

นิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และ ทัศน-มิติ ทั้งสองต่างนำเสนอผลงานภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีการผสมผสานความหลากหลายของรูปแบบในการนำเสนอ และการปรากฎของภาพถ่ายในลักษณะต่างๆ รวมถึงความหลากหลายในการเลือกใช้ และการเข้าถึงภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆของศิลปิน

ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการเลือกใช้ และการทำงานกับภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองและการรับรู้ใหม่ต่อแนวคิดของสิ่งที่เรียกว่า ”ภาพ" ที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่จัดแสดง

ทัศน-มิติ เสนอมุมมอง ความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา จากการมองเห็นอะไรบางอย่างในสังคมปัจจุบันที่น่าสนใจ

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave นำเสนอความเป็นไปได้ในการมองภาพในมิติที่ขยับพ้นขอบเขตเดิม รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้ความหมายกับสื่อภาพถ่ายเหล่านั้นทั้งทางโครงสร้าง และการสื่อสารความคิดผ่านภาพเหล่านั้น

สามารถดูคู่มือนิทรรศการได้ ที่นี่
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ


รายละเอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave (Multiple Planes และ Perspective)

1. Curator Tour: กิจกรรมนำชมโดยภัณฑารักษ์
วิทยากร: แมรี่ ปานสง่า และอลิซ วิชช์โชติ
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ลงทะเบียนกิจกรรมล่วงหน้าได้ ที่นี่

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com