Loading
 
Activities
upcoming

Prelude Classical International Youth Music Competition 2024

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2567 - 21 กรกฎาคม 2567
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย Tune of Passion Festival Co., LTD.


การจัดการแข่งขันเพื่อแสดงดนตรี และแข่งขันทักษะทางด้านดนตรี เน้นการเป็นเวทีคุณภาพที่เป็นกลางที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเชื่อมโยงเยาวชน ที่มีทักษะทางดนตรีให้ก้าวเข้าสู่วงการดนตรีที่กว้างขึ้น เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนในประเทศไทย และเปิดกว้างสำหรับเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลก โดยกิจกรรมมีจุดประสงค์เป็นเป้าหมายทางการแสดง สร้างแรงกระตุ้นการฝึกซ้อม ตลอดจนฝึกฝนความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ รวมทั้งสร้างโอกาสให้นักดนตรีรุ่นเยาว์  ได้มีโอกาสพบปะ รับชม และได้รับแรงบันดาลใจกับเยาวชนคนอื่นที่มีความสนใจเดียวกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอำพวรรณ  กังวานพณิชย์
โทร. 063-0524021
Facebook: 


 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร