Loading

วิถีนาขั้นบันไดในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ : 03 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2562

วันที่ : 03 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562

ป่าคือรมณีย์

วันที่ : 26 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2562

15 ปีศิลปะชุมชน

วันที่ : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562

งานเสวนาสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หัวข้อ หนัง LGBT ไทย เพื่อสังคมไทย

วันที่ : 23 พ.ย. 2562

ICID 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019

วันที่ : 20 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562

Japan Akita Omoriyama Zoo Art Project

วันที่ : 19 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2562

โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม

วันที่ : 19 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562

การแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว

วันที่ : 19 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562

KPN Park Village Rama 2 Concert

วันที่ : 17 พ.ย. 2562

การจัดแสดงความสามารถทางดนตรี “STUDENT CONCERT 2019”

วันที่ : 16 พ.ย. 2562

การประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ (Innovation Design Contest 2019)

วันที่ : 15 พ.ย. 2562

ภูมิรมณีย์

วันที่ : 12 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562

“Sex Work is OUR Work” งานบริการคืองานของพวกเรา

วันที่ : 05 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ PRATEEP ’S VISION III ”

วันที่ : 05 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร