Loading

งานแถลงข่าว โครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ”

วันที่ : 13 ส.ค. 2562

นิทรรศการภาพกวี “ดอกบัว กับ หัวใจ”

วันที่ : 13 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562

Illust Fusion ประกอบร่างสร้างเส้น 3

วันที่ : 11 ส.ค. 2562

อิ่มอุ่นอวอร์ด

วันที่ : 10 ส.ค. 2562

งานเสวนาวิชาการ “จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน”

วันที่ : 08 ส.ค. 2562

โครงการความร่วมมือสร้างเครื่อข่ายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และงานนิทรรศการ END2 ของนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

วันที่ : 06 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562

เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2019

วันที่ : 06 ส.ค. - 13 ส.ค. 2562

นิทรรศการ โครงการประกวดภาพถ่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน

วันที่ : 06 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562

อารยศิลป์สร้างชาติ

วันที่ : 06 ส.ค. - 11 ส.ค. 2562

Kawai – Thailand ASEAN Piano Competition 2019

วันที่ : 04 ส.ค. 2562

Kawai Showcase 2019

วันที่ : 04 ส.ค. 2562

เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ

วันที่ : 02 ส.ค. - 04 ส.ค. 2562

โครงการจัดอบรมเพื่อบ่มเพาะทักษะของผู้ประกอบการเบื้องต้นแก่นักออกแบบรุ่นใหม่และนิทรรศการผลงานออกแบบสนเทศสามมิติ

วันที่ : 02 ส.ค. - 03 ส.ค. 2562

การบรรยายและเสวนา นักวาดไทยไปต่างแดน

วันที่ : 01 ส.ค. 2562

กิจกรรม “รับเพื่อนใหม่ เคารพสิทธิ…มิตรภาพ”

วันที่ : 24 ก.ค. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร